Shine On You Crazy Diamond – Pink Floyd

Shine like a crazy diamond… dat is het eerste wat jullie zeiden toen ik aan jullie vroeg welke muziek er vandaag gespeelt moest worden. Jullie boodschap was heel erg duidelijk, de muziek moest verwoorden dat waar woorden gewoonweg tekort schieten. Shine lika a crazy diamond, een lied wat veel voor jullie betekent.

Wat er altijd in jullie relatie geweest is en wat de komst van Yorrick nog mooier zou maken. De saamhorigheid op dit moment geeft uiting aan de relatie die jullie met elkaar hebben. Jullie waren ook met Yorrick bezig. Jullie ruige en ook volmaakte kind.

De woorden die jullie graag wilden horen is een stuk uit de Profeet. Het lied wat nu zal gaan klinken is de exacte verwoording van hetgeen ik jullie nu ga voorlezen.

En een vrouw, die een kindje aan haar boezem drukte, zei:
Spreek tot ons over kinderen.
En hij zeide:
Je kinderen zijn je kinderen niet.
Zij zijn de zonen en dochteren van ’s levens hunkering naar zichzelf.
Zij komen door je, maar zijn niet van je, en hoewel zij bij je zijn, behoren ze je niet toe.

Jij moogt hun geven van je liefde, maar niet van je gedachten,
want zij hebben hun eigen gedachten.
Jij moogt hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen,
want hun zielen toeven in het huis van morgen, dat je niet bezoeken kunt,
zelfs niet in je dromen.
Je moogt proberen hun gelijk te worden, maar tracht hen niet aan je gelijk te maken.
Want het leven gaat niet terug, noch blijft het dralen bij gisteren.

Jullie bent de bogen, waarmee je kinderen als levende pijlen worden weggeschoten.
De boogschutter ziet het doel op de weg van het oneindige
en hij buigt je met zijn kracht, opdat zijn pijlen snel en ver zullen vliegen.
Laat het gebogen worden door de hand van de boogschutter een vreugde voor je zijn:
want zoals hij de vliegende pijl liefheeft, zo mint hij ook de boog die standvastig is.

On Children – Astrid Seriese

Sober, dat is wat jullie mij vroegen… Jullie goed recht, want er zijn geen woorden voor… Het los laten van je kind is de allermoeilijkste taak die een ouder kan hebben. Het zo plotseling afstand moeten nemen van je kind is haast onmenselijk en niet te begrijpen, zeker niet voor iemand die dat nooit heeft meegemaakt.

We gaan nu luisteren naar een lid van Eric Clapton; alleen iemand die uit eigen ervaring ene lied hierover geschreven heeft kan benaderen wat er in jullie leeft en omgaat.

Tears in Heaven – Eric Clapton

Niet stil willen staan bij het feit wat jullie overkomt, het afscheid moeten nemen van een kind, een kleinkind en alles wat Yorrick voor een ieder hier had kunnen betekenen.

Hij heeft niet geleefd en ik wil niet huilen, zei Chantal als eerste tegen mij. Dat kan toch niet? Iedereen huilt toch als je je hierin inleeft en huil nu maar, geef het op zijn tijd een plaats en koester Yorrick.

Het waarom is toch niet te verklaren en berusting is wat jullie nu gaan zoeken. En daarmee bedoel ik ook echt jullie, allemaal en iedereen. De aanwezigheid van zovelen in deze situatie is heel veel waard.

Alhoewel jullie Yorrick bewust niet hebben laten dopen, spreekt jullie muziek een bepaalde hoop uit, die niet binnen de geloven past zoals de meeste van ons die kennen.

Symbolen en rituelen, iets wat de geloven ons vaak bieden en wat heel veel waarde heeft. echter ook iets waar we zelf invulling aan kunnen geven. De kleine geschenkjes die jullie allemaal bij binnenkomst hebben ontvangen zullen helpen om de gebeurtenissen rondom de geboorte en dood van Yorrick een plaats te gaan geven.

Zometeen ga ik jullie, Chantal en Ron, de opa’s en oma’s, ook iets geven. Dit doe ik namens Yorrick. Hiermee kan hij op zijn manier bij jullie blijven en een speciaal plaatsje krijgen.

Voordat ik dit ga doen gaan we naar het laatste muziekstuk luisteren. Op verzoek van Chantal en Ron nodig ik iedereen die hier vandaag aanwezig is van harte uit in een van de koffiekamers van dit crematorium.

Dirt in the Ground – Astrid Seriese